lékárna

Nyní máme zavřeno

SOUTĚŽ - “10 let s vámi, 10 výher pro vás”

 

Termín soutěže: 21.2.2022 - 26.3.2022

 

Jak bude soutěž probíhat:

 

Každý týden na naší facebookové stránce Lékárna U Řeky zveřejníme dvě soutěžní tipovací otázky. Zúčastnit se můžete napsáním odpovědi do komentářů. Vyhrává nejpřesnější odhad. V případě shody pak vítězí ten, jehož komentář byl napsán dříve. 

Každá otázka bude mít časový limit pro zodpovězení. Odpovědi po časovém limitu nebudou zahrnuty do soutěže. 

Vyhlašovat výherce budeme po každé otázce zveřejněním na naší facebookové stránce. Výherce bude kontaktován soukromou správou a bude mu zaslán identifikační kód, kterým se prokáže na prodejně při převzetí výhry. Výhry budou výhercům předány v naší prodejně na adrese Malé náměstí 38, 541 01 Trutnov.

 

Podrobnosti naleznete níže v pravidlech soutěže.

 

 I. Obecná ustanovení 

 

Soutěž pořádá Lékárna U Řeky, zastoupená Mgr. Lenkou Bednaříkovou, IČ: 87981670, se sídlem Horská 64, 541 01 Trutnov (dále jen „organizátor“). 

Organizátor vyhlašuje tuto soutěž k 10.výročí založení firmy. 

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo ve stanovený termín na facebookové stránce Lékárna U Řeky odpoví prostřednictvím komentářů na soutěžní otázku. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla. 

Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem soutěžícího je jeho osobní facebookový profil. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou. 

Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat. 

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení. 

Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku. Pravidla soutěže jsou uveřejněna na stránce www.lekarnaureky.cz/soutez. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na facebookové stránce organizátora.

 

 

 

II. Osobní práva a ochrana osobních údajů

 

  1. Organizátor bude zpracovávat osobní údaje soutěžícího uvedené na jeho profilu na Facebooku (jméno a příjmení). Organizátor bude dále zpracovávat osobní údaje výherce soutěže, které mu výherce poskytne. Tyto údaje bude organizátor zpracovávat pro účely provozu, vyhodnocení a uzavření soutěže, a to po dobu trvání soutěže a dále po dobu 3 měsíců po skončení soutěže. Předáním osobních údajů pro potřeby soutěže bere soutěžící na vědomí, že je organizátor oprávněn zveřejnit jméno a příjmení výherce na facebookové stránce a na svých webových stránkách www.lekarnaureky.cz.

 

III. Mechanismus soutěže

 

Soutěž bude probíhat na facebookové stránce Lékárna U Řeky v období 21.2.2022 - 26.3.2022. 

Během období soutěže bude zveřejněno celkem deset otázek. Každá z otázek bude mít časový limit pro zodpovězení a tento limit bude vždy uveřejněn spolu s otázkou. 

Odpovědi zaslané po časovém limitu nebudou zahrnuty do soutěže.

 

 IV. Výhry a jejich předání

 

Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vybere organizátor jednoho výherce. 

Výhercem se stane ten, jehož odpověď se bude co nejvíce blížit správné odpovědi. 

 V případě, že na jednu otázku odpoví správně více soutěžících, stane se výhercem ten soutěžící, který odpoví prostřednictvím komentáře nejdříve. 

Výherce bude organizátorem kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku a bude mu zaslán identifikační kód, kterým se bude muset prokázat na prodejně při převzetí výhry. Bez identifikačního kódu nebude možné výhru převzít. 

Výherce je povinen do 3 dnů od obdržení zprávy organizátorovi na zprávu odpovědět a potvrdit, že si osobně převezme výhru. Jestliže se nebude moct osobně dostavit, může výhru převzít osobna s platým identifikačním kódem. Výhry budou výhercům předány v sídle organizátora na adrese Malé náměstí 38, 541 01 Trutnov v dohodnutém čase mezi 8. a 15. hodinou v pracovní dny.

Výherce každé otázky bude zveřejněn na Facebookovém profilu Lékárna U Řeky. V případě, že při převzetí výhry podepíše písemný souhlas, bude zároveň zveřejněna fotografie z předávání. V případě, že výherce do 3 dnů organizátorovi na zprávu neodpoví nebo se nedostaví k převzetí výhry nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže, propadá tato výhra organizátorovi soutěže.