lékárna

Nyní otevřeno od 07:30 do 17:00

Kontrolní bod zdraví

V naší lékárně máte k dispozici Corazon PLUS K8 - přístroj na samoobslužné měření tělesných parametrů.

 

Co tento přístroj dokáže?

    Změřit hmotnost s rozlišením 100 g.
    Změřit výšku osoby s rozlišením 1 cm. Tento údaj společně s údajem hmotnosti se využije následně při výpočtu indexu tělesné hmotnosti (B.M.I.).
    Změřit tělesný tuk (index a hmotnost tělesného tuku).
    Změřit krevní tlak. V případě, že se osoba pohybuje či krevní tlak se prudce mění (např. mluví-li osoba během měření), je měření přerušeno.
    Změřit srdeční tep, který má osoba během měření krevního tlaku.
    Veškeré údaje tisknout na termocitlivý papír.

​Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků doporučujeme dodržovat následující body:

    Nejlepší vypovídací schopnost mají opakovaná měření ve stejných intervalech (jednou denně, týdně, obden, atd.) za podobných časových a okolních podmínek (ráno, odpoledne, před jídlem, shodné oblečení, atd.).
    Při měření krevního tlaku se nepohybujte (hlavně rukou a prsty levé ruky), nemluvte a buďte v klidu. Pokud zařízení rozpozná velké výkyvy ve vašem krevním tlaku z výše uvedených důvodů, přeruší měření. Máte následně další dvě možnosti zopakovat měření.
    Při měření hmotnosti a výšky stůjte vzpřímeně, zabráníte zkreslení vaší výšky a špatný výpočet B.M.I. – Nastupujte na platformu jemně. Pokud chcete, aby měření bylo co nejpřesnější, zujte se a odložte těžké svršky, jako např. kabát apod. na hák na pravém boku zařízení. Nezapomeňte sundat čepici nebo klobouk, aby nezkresloval výšku.
    Měření tělesného tuku se nedoporučuje použít ženám v těhotenství a osobám s implantovaným elektronickým zařízením, jako např. srdečnístimulátor.

 

Hodnocení krevního tlaku u dospělých osob

Kategorie/Tlak

Arteriální systolický (mmHg)

Arteriální diastolický (mmHg)

Normální

méně než 130

méně než 85

Normální vysoký

130 –139

85 – 89

Hypertenze 
Úroveň 1 (lehká)
Úroveň 2 (střední)
Úroveň 3 (vážná)
Úroveň 4 (velmi vážná)


140 –159 
160 –179
do 209
více než 209


90 –99
100 –109
110 –119
více než 119

Použitý pramen: Join National Commettee on detection, evolution and treatment of high blood pressure.

Hodnocení B.M.I.

20 až 24,9
25 až 29,9

Normální hmotnost
Lehká nadváha

30 až 40
více než 40

Nadváha – s třední riziko srdečních poruch 
Obezita – vysoké riziko srdečních poruch

Normální index tělesného tuku

Věk

20 – 29 let

30 – 69 let

Muž

14 – 20 %

17 – 23 %

Žena

17– 24 %

20 – 27 %