lékárna

Nyní máme zavřeno

Lékárník

2.07.2017 OB / O lékárenství

V ambulantní péči je posledním článkem v řetězci zdravotníků podílejících se na zajištění léčby a má tak jedinečnou možnost a povinnost ovlivnit správné užívání léčiv a včas zachytit případné chyby nebo rizika související s užíváním léčiv. Během výdeje léčivého přípravku seznamuje pacienta s dávkováním, se způsobem jeho užívání (návaznost na jídlo, způsob aplikace např. očních kapek atd.), ale také upozorňuje na případné specifické situace, které mohou nastat po užití léčiva (ovlivnění pozornosti, ospalost, nevolnost atd.), nebo na zvláštní podmínky uchovávání léčivého přípravku (v chladu, chránit před vlhkem nebo světlem atd.). Lékárník může vyhodnotit i lékové interakce, tj. zda pacient neužívá léčivé přípravky, jejichž účinek by se mohl navzájem ovlivňovat a působit pacientovi komplikace. Při podrobnější konzultaci může některé pacientovy potíže identifikovat jako vedlejší účinky léčiv, může odhalit např. duplicitní užívání jedné léčivé látky ve dvou různých přípravcích pod různými názvy atd. Vedle lékaře je další osobou, která má přímou zpětnou vazbu od pacienta a může tak zachytit případné problémy při užívání léčiv.

Lékárník je absolventem farmaceutické fakulty, univerzitně vzdělaný odborník, jehož posláním je zajišťovat racionální a bezpečné užívání léčivých přípravků tak, aby z nich pacient měl co největší užitek a přitom byla co nejvíce eliminována rizika a nežádoucí účinky farmakoterapie. Jeho poslání se nejlépe naplňuje správnou komunikací s pacienty, spoluprací s lékaři a ostatními zdravotnickými pracovníky. Ve vyspělých společnostech tak požívá vážnosti nenahraditelného odborníka na léčiva.

Stát se lékárníkem je zdánlivě jednoduchý úkol. Stačí se přihlásit po maturitě na jednu ze dvou farmaceutických fakult na území České republiky, úspěšně složit přijímací zkoušky a mít současně dostatečně vysokou úspěšnost pro umístění v čelní části "výsledkové" listiny.

Studium magisterského oboru Farmacie je pětileté, vedené prezenční neboli denní formou. Součástí studia je celé spektrum oborů, zejména chemických, biologických a fyzikálních. Nechybí ani průprava ve zdravotnickém právu, ekonomice a organizaci zdravotnictví, zejména farmacie.

Studium je zakončeno závěrečnou státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Lze jej absolvovat na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.