lékárna

Nyní máme zavřeno

Co je vlastně lékárna

2.07.2017 OB / O lékárenství

Lékárna je zdravotnické zařízení, patří tedy do systému zdravotnictví stejně jako nemocnice, polikliniky nebo ordinace lékařů. Toto zařazení je dáno nejen právními předpisy, ale především náplní práce, tedy poskytováním zdravotní péče, zejména v oblasti léčiv.

V lékárně se pacientům věnují lékárníci, jejichž vzdělání je srovnatelné s lékaři a farmaceutické asistentky, které absolvují VOŠ (Vyšší odborná škola) příslušného zaměření.

Zdravotní péče poskytovaná v lékárnách spočívá především v obstarávání léčiv ambulantním pacientům a lůžkovým zařízením, včetně podávání informací o jejich správném a bezpečném užívání. Jedná se o hromadně vyráběná i individuálně připravovaná léčiva. Požadavky na provoz lékárny jsou velmi přísné, neboť musí zajišťovat všechna léčiva tak, aby byla zajištěna jejich kvalita a bezpečnost léčby pacientů.

Lékárny zajišťují také vzdělávání ostatních zdravotníků, klinicko-farmaceutickou péči a osvětu mezi obyvatelstvem.

Zamysleli jste se někdy nad tím, co všechno Vám lékárna poskytuje, kdo v ní pracuje a jaké normy musí splňovat? 
Že ne? Tak se podívejte, jak taková opravdová lékárna vypadá.